Raritetssidan – Karl XI – 1 Daler 1677 – sm 311

Tingström kände inte till något ex i privat ägo

ex 1.

Nils-Unos samling

(Privat foto)

ex 2.

kvalitet 1/1+

Myntkompaniet 17:70 (2019) –>?

(Foto Myntkompaniet 17)

ex 3.

kvalitet 1, “korroderad”

Myntkompaniet 17:68 (2019) –>?–> MISAB 35 (2020) –>?

(Foto Myntkompaniet 17)

ex 4.

kvalitet 1/1?, “korroderat”

Holmasto 128 (2014) –>?

(Foto Holmasto 128)