Raritetssidan – Karl XI – 1 Daler 1676 – sm 310

Tingström kände till 8 ex i privat ägo.

ex 1.

kvalitet 1+, “delvis korroderat fyndex, delvis svaga stämplar, ett anfrätt hörn”

MISAB 7 (2012) –>?

(Foto MISAB 7)

ex 2.

kvalitet 1+

MISAB 8 (2013) –>?

(Foto MISAB 8)

ex 3.

kvalitet 1+

Skånes Auktionsverk (2015) –>?–> MISAB 20 (2016) –> PEA:s samling

(Foto MISAB 20)

ex 4.

kvalitet 1+, “korroderad”

Stanley Aberdeen collection –> Stack’s auktion 10/1 2015 –>?

(Stack’s foto)

ex 5.

kvalitet 1/1+, “ett hörn med lagad perforering, baksidan korroderad, åtsidan möjligen grafiterad, stämplarna partiellt svagpräglade”

Myntkompaniet 3 (feb 2013) –> Philea 311 (juni 2013) –> Myntkompaniet 6 (2014) –>?–> MISAB 43 (2023) –>?

(Foto Philea 311)

ex 6.

kvalitet 1/1+

Holmasto 129 (2014) –>?

(Foto Holmasto 130)

ex 7.

Cocitos samling

(privat foto)

ex 8.

kvalitet 1/1+, “delvis korroderat”

Myntkompaniet 24 (2022) –>?

Foto Myntkompaniet 24)

ex 9.

kvalitet 1, “lätt korroderat, ärg”

Antikören 22 (1998) –>?

(Foto Antikören 22)

ex 10.

kvalitet 1

Ahlström/Höiland 2 (2006) –>?

Irriterande nog hade man lagt bilden av en annan plåt över, men man ser ändå klart att det inte är samma ex som något av de andra. Dessutom kommer det väl fler bilder så småningom. (Höilands foto)

ex 11.

kvalitet 1/1?, “riktad, korroderad, lätt uppgraverad”

MISAB 9 (2013) –>?

(Foto MISAB 9)

ex 12.

kvalitet 1/1?, “kraftigt korroderad”

MISAB webb 9 (2018) –>?

(MISABs foto)

ex 13.

kvalitet 2, “mycket kraftigt korroderad”

MISAB webb 11 (2018) –>?–> MISAB webb 41 (2022) –>?

(MISABs foto)

Försäljningar där foto saknas:

ex. Ahlström 4 (1973) kvalitet hörnstämplar 1/1+, mittstämpel kvalitet 01

ex. Ahlström 7 (1974) –> Almer kvalitet hörnstämplar 1/1+, mittstämpel 01

ex. Almer (1975) –> Ingemar Carlsson –> Ahlströms specialauktion (1995) kvalitet 1+, “spår av tidigare hörnstämplar”

ex. Österlunds auktion 1982 kvalitet 1/1+

ex. Ahlström 32 (1985) kvalitet 1, “korroderad”

ex. Ahlström 47 (1993) kvalitet 1, “korroderad, repa”

ex. Antikören 21 (1998) kvalitet 1?, “spår av huggmejsel”

ex. Ahlström/Höiland 1 (2005) kvalitet 1+, “delvis korroderad”