Raritetssidan – Karl X Gustav – 2 Mark 1655

Kastmynt till änkedrottningens begravning

Fler än 15 kända ex och sidan uppdateras därför inte längre

ex 1.

kvalitet 01/0

Ahlström 10 (1975) –>?

(Foto Ahlström 10)

ex 2.

kvalitet 01

Signe Stivelius samling –> Sten Törngrens samling (1978-2012) –> MISAB 7 (2012) –>?

Myntet fanns även med när Törngren sålde sin samling på Spink 143 i London år 2000, men förblev då osålt. (Foto MISAB 7)

ex 3.

kvalitet 1+/01

MISAB 10 (2014) –> Nils Unos samling

(Foto MISAB 10)

ex 4.

kvalitet 1+

Österlunds auktion i oktober 1974 –>?

(Österlunds foto)

ex 5.

kvalitet 1+

Otto Smiths samling –> Smiths arvingars samling (1935-1977) –> Ahlström 16 (1977) –>?–> Hirsch 11 (1979) –>?–> Svea 12 (1981) –>?–> Ahlström 56 (1997) –> Westerlunds Mynthandel –>?

(Foto Ahlström 16)

ex 6.

kvalitet 1+, “liten kantskada”

Ahlström 39 (1989) –>?

(Foto Ahlström 39)

ex 7.

kvalitet 1+

Hirsch myntkonsortier –> Stockholms Auktionsverk (mars 1991) –>?

(Auktionsverkets foto)

ex 8.

kvalitet 1+

Karl Skårmans samling –> Per Hellströms samling (1953-1989) –> i sonen Gunnar Hellströms ägo (1989-1993) –> Ahlström 48 (1993) –> Westerlunds Mynthandel –>?

(Foto Ahlström 48)

ex 9.

kvalitet 1+

samling Bonde på Ericsberg (inköpt före 1896) –> Nordlinds auktion Bonde 6 (2010) –> PJ Holmbergs samling

(Foto Bonde 6)

ex 10.

kvalitet 1+, “repor, kantskador”

Nordlinds auktion i november 2011 –>?–> MISAB 29 (2018) –> Anders Kihlbergs samling (2018-2022) –> MISAB 38 (2022) –>?

(Foto MISAB 29)

ex 11.

kvalitet 1+

MISAB 30 (2019) –> Anders Kihlbergs samling –>?

(Foto MISAB 30)

ex 12.

kvalitet 1+, “uppgraverad”

Ahlström 14 (1977) –>?–> Ahlström 25 (1982) –> Janne Selin –>?–> MISAB 33 (2019) –>?

(Foto MISAB 33)

ex 13.

kvalitet 1+, “repor”

Svensk Mynthandel (2021) –>?–> Robertos Antik på Tradera (juni 2021) –>?

(Delzannos foto)

ex 14.

kvalitet 1/1+, “obetydlig kantskada”

Hirsch 14 (maj 1980) –>?–> Svea 8 (november 1980) –>?

(Foto Svea 8)

ex 15.

kvalitet 1/1+

J.Pedersens Mynthandel –> Karl-Erik Schmitz samling (1980-1989) –> SBC och Spinks auktion i Zürich (1989) –>?–> MISAB 35 (2020) –>?

(Foto MISAB 35)

ex 16.

kvalitet 1/1+

Mats R:s samling –> Helsingborgs Mynthandel –> JE:s samling –> Fenris samling

(privat foto)

ex 17.

kvalitet 1

Spink 120 (1997) –>?–> Ahlström 59 (1999) –>?

(Foto Spink 120)

Försäljningar där foto saknas:

ex. Svensson –> Hirsch 1:243 –> Palmlund kvalitet 0 (10,34 g)