Raritetssidan – Karl X Gustav – 1 Daler SM 1657

Det har inte gjorts någon egentlig inventering av privata ex, men nedanstående försäljningar är kända.

ex 1.

kvalitet 1/1+

Ahlström 41 (1990) –>?

(Foto Ahlström 41)

ex 2.

kvalitet 1/1+, “delvis svaga stämplar”

Myntkompaniet 17 (2019) –>?–> MISAB 35 (2020) –>?

(Foto Myntkompaniet 17)

ex 3.

kvalitet 2

Sven Svenssons samling –> Hirsch 2 (1970) –> Jonnie Dahlströms samling –>?

Foto saknas, men kvalitén på plåten är ju mycket sämre än på de båda andra.

ex 4.

Avesta Myntmuseum

(Foto saknas)