Raritetssidan – Karl X Gustav – 1 Daler SM 1660

ex 1.

kvalitet 1/1?, “fyndex, korroderad”

Ahlström 42 (1990) –>?–> förmodligen Ahlström 71 (2004) –>?

Foto saknades på båda auktionerna, men objektsbeskrivningen var exakt densamma, så det är nog rätt säkert att det var samma ex.

ex 2.

J.Pedersens Mynthandel –> Axel Ax:on Jonssons samling –> Avesta Myntmuseum

(Foto saknas)