Typsida – Gustav V – 50 Öre (Typ 2)

Myntdata:

Stockholm     1920, 1921, 1924, 1940, 1946 och 1947            4,8 g     22 mm     nickel räfflad rand

Upplaga:  ca 5,1 miljoner ex

Myntmästare:1920-1924Karl-August Wallroth(mm W)
1940Alf Grabe(mm G)
1946-1947Torsten Swensson(mm TS)
Gravörer:1920-1940Erik Lindberg
1946-1947Leo Holmberg

Myntmästare Wallroth (mm W)

Typ 2:1a     1920     oval nolla          sm 76

Typ 2:1b     1920     rund nolla          sm 76

Typ 2:2     1921               sm 77

Typ 2:3     1924               sm 78

Myntmästare Grabe (mm G)

Typ 2:4a     1940     litet G          sm 90a

Typ 2:4b     1940     stort G          sm 90b

Myntmästare Swensson (mm TS)

Typ 2:5     1946               sm 95

Typ 2:6     1947               sm 97

Litet respektive stort G 1940