Typsida – Gustav IV Adolf – Minnesmynt

Kungens besök i Avesta den 9:e juli 1794

Myntfakta:

Avesta     1794     olika vikter     olika diameter     koppar

Ruträfflad, snedräfflad eller slät rand

Okänd upplaga

Gravör: Carl Erik Norman

Typerna nedan är ordnade efter vikt. Det finns dock en del exemplar som inte passar in i någon grupp och dess är listade inom parentes. Vikter och diametrar är data från undersökta exemplar och alltså inte den “rätta vikten” som står angiven i referenslitteratur.

Präglade på äldre 1 Öre sm med rutad rand

     Typ 1:1.     12,9-13,9 g      ca 31-32 mm     21 kända ex  

Präglade på nya plants med räfflad rand

    Typ 2:1a.     bred pilvinkel     ca 12 g      ca 30 mm     unik

    Typ 2:1b.     smal pilvinkel     ca 11-13 g      31-32 mm     vanligt förekommande

    (1 avvikande ex med vikten 14,97 g och diametern 34 mm på KMK)

     (1 avvikande ex med vikten 13,77 g och diametern 30,5 mm i privat ägo)

     (1 avvikande ex med slät rand  på KMK)

Präglade på pollettämnen med slät rand

     Typ 3:1.     ca 6,8 g      ca 30 mm     RRRR

Präglade på pollettämnen med räfflad rand (6 Öre km)

     Typ 4:1.     4,5-6 g     ca 29 mm     RRR  

     (1 avvikande ex med vikten 10,1 g och diametern 29 mm i privat ägo)

     (1 avvikande ex med vikten 9,32 g och diametern 29,3 mm i privat ägo)

Präglade på pollettämnen med räfflad rand och mindre diameter

     Typ 5:1.     9,4 g      26,8 mm     unik

     Typ 5:2.     5,25 g      27,4 mm     unik

Typ 1 med rutad rand. Alltid präglad på äldre 1 Öre sm. I just detta fall är det en slant från Adolf Fredriks tid men årtalet går ej att utläsa. Diametern på dessa mynt är viktig och när hela myntbilden får plats på plantsen så är myntet minst 31 mm. Jämför detta med de mindre diametrarna nedan. (Foto MISAB 7)

Typ 2b med räfflad rand. Präglad på nya myntämnen i ungefär samma storlek som ovan. Lägg också märke till att det är ett nytt stamppar som använts och på frånsidan märks det tydligast på att pilvinkeln upptill och nedtill är mindre. Typ 2a är dock präglad med samma stampar som Typ 1 (Foto MISAB 12)

Typ 3, pollettämne med slät rand. Även här ryms myntbilden men det är lite trängre. Diametern är 30 mm. (Foto MISAB 21)

Typ 4, pollettämne med räfflad rand. Här är diametern ca 29 mm. (Foto MISAB 21)

Typ 5 med ännu mindre diameter. Ett av endast två kända ex med diametern 26,8 mm. Räfflad rand på båda. (Castenhags foto)