Raritetssidan – Gustav IV Adolf – Besöket i Avesta 1794 (rutad rand) – grupp nr 1

Nedanstående lista är rangerad efter ordningen på det överpräglade årtalet

ex 1. 

överpräglad på 1731

J.O.Björks samling –>?

Bild saknas och vetskapen om detta exemplar vilar helt på J.O.Björks vittnesmål. Inga anteckningar finns vad gäller kvalitet eller var myntet köptes och såldes.

ex 2.

kvalitet 01, överpräglad på 1731 eller 1741 (endast sista årtalssiffran är synlig)

MISAB 30 (2019) –> C.Skaring –>?

(Foto MISAB 30)

ex 3. 

överpräglad på 1735

SNF:s auktion april 1960 –>?

Bild saknas även här

ex 4. 

kvalitet 01/0, överpräglad på 1740

Claes-Olof Algårds samling –> Almers offertlista 10 (1972) –>?–> Nordlinds auktion nov 2011 –>?

(Nordlinds foto)

ex 5. 

kvalitet 1+/01, bläckskrift på frånsidan, överpräglad på 1740

Claes-Olof Algårds samling –> Almers lagerlista 10 (1972) –> Ahlström 4 (1973) –> Otto Smiths samling –> Ahlström 16 (1977) –>?–> Myntgalleriets lagerlista 10 (1994) –>?

Ytterligare ett ex som legat i Algårds samling och som även det är överpräglat på 1 ÖRE SM 1740. Det som tydligast skiljer detta ex från det andra är den karakteristiska bläckskriften på frånsidan. Exemplaret fanns med på Almers lagerlista 10 men blev tydligen inte sålt då. I stället bjöds det ut på Ahlström 4 som även den innehöll mynt huvudsakligen från Claes-Olof Algård. Där köptes det tydligen av Otto Smiths arvingar. Otto Smith dog redan 1935 men delar av hans samling såldes inte förrän 1977 på Ahlström 16. Helt tydligt är att Smiths arvingar inte bara var förvaltare, man utvecklade även samlingen en del. (Foto Ahlström 4)

ex 6. 

kvalitet 1+, “kanthack”, överpräglad på 1745

Ahlström 53 (1996) –> BÅ:s samling

(Foto Ahlström 53)

ex 7. 

kvalitet 01, präglad på 1747

Ahlström 47 (1993) –>?

(Foto Ahlström 47)

ex 8.

kvalitet 01/0, “praktexemplar”, präglad på 1748

Bankkamrer Bergqvists samling på 1930-talet –> Hjalmar Wennerths samling –> Gunnar Ehnbom –> Per Arnfalks samling –> MISAB 31 (2019) –> Balatonsamlingen

(Foto MISAB 31)

ex 9. 

kvalitet 01)(god 01, “ärgfläck på åtsidan”, präglad på 1748

Hirsch Mynthandel (1966) –> Lars Bruuns samling (1966-2012) –> Philea 295 (2012) –> H.Nilssons samling (2012-2021) –> Sonny S samling

(Foto Philea 295)

ex 10. 

överpräglad på 1748

Hirsch kvartalsprislista 46 (1966) –> Per Hellströms samling –> JOB:s samling 

(Foto saknas)

ex 11. 

kvalitet 1+/01, överpräglad på 1749 

Myntgalleriets lagerlista 10 (1994) –>?–> Antikören 18 (1996) –> Sten Törngrens samling (1996-2012) –> MISAB 7 (2012) –> TJ:s samling (2012-2017) –> MISAB 21 (2017) –> Berndt G:s samling 

(Foto MISAB 7)

ex 12. 

överpräglad på 1749

Sehlins Mynthandel (2012) –> P.J.Holmbergs samling !!!

(Holmbergs foto)

ex 13. 

kvalitet 01, överpräglad på 1759

Mynt och Medaljer på Sveavägen (2010) –> J.Holmbergs samling

Enligt ägaren är den överpräglade årtalsnian mycket tydlig. Att det är Adolf Fredriks monogram ser man ju t.o.m. på bilden. (Holmbergs foto)

ex 14. 

kvalitet EF, överpräglad på 1760

Sten Törngrens samling (1986) –> Karl-Erik Schmitz samling (1986-1990) –> SBC och Spinks auktion i Zürich 1990 –> Sonny S samling 

Bild saknades i Schmitz katalog, men uppgiften om det överpräglade kan man läsa i katalogen till MISAB 7.

ex 15. 

kvalitet 01, överpräglad på 1761

Myntgalleriets lagerlista 10 (1994) –>?

(Foto Myntgalleriet 10)

ex 16.

överpräglad på 1763

Karl-Erik Schmitz samling –> Kristianstadsortens NF auktion november 1990 –> JOB:s samling 

En del av Schmitz enklare mynt såldes på denna auktion. Kanske lite oväntat att ett ex av denna variant skulle hamna i den kategorin.

ex 17. 

överpräglad på 1763

Håkan Westerlund (1977) –> Sten Törngrens samling –> Karl-Erik Schmitz samling –> SBC och Spinks auktion i Zürich 1990 –> Sonny S samling

Uppenbarligen hade Schmitz 2 exemplar som var överpräglad på 1 Öre SM 1763.

ex 18. 

kvalitet 1/1+, bucklig, överpräglad på oläsbart årtal från Adolph Fredrik

Ahlström 44 (1991) –>?

(Foto Ahlström 44)

ex 19.

kvalitet 01/0, överpräglad på oläsbart årtal från Adolph Fredrik

Karlskrona Mynthandel –> auktion på Tradera (2008) –> P.G.Carlssons samling (2008-2012) –> MISAB 7 (2012) –> RF:s samling

(Foto MISAB 7)

ex 20. 

kvalitet 1, osäkert årtal från Adolph Fredrik

SNF:s auktion oktober 1956 –>?

I auktionskatalogen angavs 1765 som det överpräglade årtalet, men det är ju en omöjlighet eftersom det inte präglades 1 öre SM det året. Man får hoppas att exemplaret kommer fram så småningom så att gåtan kan lösas.

ex 21. 

kvalitet 1?/1)(1, ingen överprägling synlig

Antikören 9 (1990) –>?–> MISAB 8 (2012) –>?

Inte ens med lupp kan man se någon överprägling, vilket man borde kunna. Vad det beror på är svårt att säga men det troligaste är nog att det hamnat en opräglad plants till 1 ÖR SM bland dom begagnade mynt som ompräglades. (Foto MISAB 8)

Övriga försäljningar där foto saknas:

ex. Ahlströms lagerlista 47 (1974) kvalitet 1+/01