Raritetssidan – Gustav II Adolf – 4 Mark 1615

ex 1.

(Antell 519)

kvalitet 01

Ahlström 32:189 (1985) –>?

(Foto Ahlström 32)

ex 2.

(Antell 520)

kvalitet 1+, “korroderad”

Ahlström 32:190 (1985) –>?

(Foto Ahlström 32)

ex 3.

(Antell 520)

kvalitet 1+

Ahlström 36 (1987) –> Karl-Erik Schmitz samling –>?

(Foto Ahlström 36)

ex 4.

(Antell 521)

kvalitet 1+

Ahlström 38 (1988) –>?–> Ahlström 40 (1989) –>?

(Foto Ahlström 40)

ex 5.

(Antell 519)

kvalitet 1/1+, “repad”

Otto Smiths arvingars samling –> Ahlström 16 (1977) –>?

Eftersom det inte fanns någon proveniens angiven i katalogen så är det omöjligt att säkert säga ifall myntet är köpt före eller efter Smiths död 1935. En del mynt på den där auktionen var bevisligen inhandlade efter 1935. (Foto Ahlström 16)

ex 6.

(Antell 520)

kvalitet 1/1+

Ahlström 26 (1982) –> Sten Törngrens samling –>?

(Foto Ahlström 26)

ex 7.

(Antell 520)

kvalitet 1/1+, “repor”

Ahlström 63 (2001) –>?

(Foto Ahlström 63)

ex 8.

(Antell 520)

kvalitet 1, “små repor”

dansk auktion 1955 –> Per Hellströms samling (1955-1989) –> i sonen Gunnar Hellströms samling (1989-1993) –> Ahlström 48 (1993) –>?

(Foto Ahlström 48)

Försäljningar där foto saknas:

ex. Algård –> Ahlström 4 (1973) kvalitet 1+ (ref Antell 521)

ex. Algård –> Ahlström 5:177 (1974) –> Erik Kroon kvalitet 1+ (ref Antell 520)

ex. Algård –> Ahlström 5:178 (1974) kvalitet 1+, “varit hängd” (ref Antell 519)

ex. Ahlström 7 (1974) kvalitet 1+ (ref Antell 521)

ex. Ahlström 67 (2003) kvalitet 1 “varit infattad” (ref Antell 521)

Antellreferenserna beror huvudsakligen på interpunktionen i åtsidans omskrift, och de är medtagna för att, om möjligt, underlätta identifieringen av mynten som saknar bild.