Raritetssidan – Gustav II Adolf – 4 Mark 1615

Fler än 15 kända ex och därför uppdateras sidan inte längre

ex 1.

kvalitet 01

Ahlström 32:189 (1985) –>?

(Foto Ahlström 32)

ex 2.

kvalitet 1+/01, (19,83 g)

MISAB 29 (2018) –> Nils Unos samling

(Foto MISAB 29)

ex 3.

kvalitet 1+, (19,45 g)

MISAB 13 (2015) –> Balatonsamlingen

(Foto MISAB 13)

ex 4.

kvalitet 1+, “korroderad”

Ahlström 32:190 (1985) –>?

(Foto Ahlström 32)

ex 5.

kvalitet 1+, (19,35 g)

Ahlström 36 (1987) –> Karl-Erik Schmitz samling (1987-1989) –> SBC och Spinks auktion i Zürich (1989) –> Sten Törngrens samling –>?

(Foto Ahlström 36)

ex 6.

kvalitet 1+

Ahlström 38 (1988) –>?–> Ahlström 40 (1989) –>?–> Aurum 6 (2010) –>?

(Foto Ahlström 40)

ex 7.

kvalitet 1+, “rispor”, (19,44 g)

Sven Flodbergs Mynthandel, Malmö (1965) –>?–> MISAB 16 (2015) –>?

(Foto MISAB 16)

ex 8.

kvalitet 1/1+, “repad”

Otto Smiths arvingars samling –> Ahlström 16 (1977) –>?

Eftersom det inte fanns någon proveniens angiven i katalogen så är det omöjligt att säkert säga ifall myntet är köpt före eller efter Smiths död 1935. En del mynt på den där auktionen var bevisligen inhandlade efter 1935. (Foto Ahlström 16)

ex 9.

kvalitet 1/1+

Ahlström 26 (1982) –> Sten Törngrens samling –>?

(Foto Ahlström 26)

ex 10.

kvalitet 1/1+, (18,87 g)

MISAB 12 (2014) –> Ottar Ertzeids samling (2014-2018) –> MISAB 26 (2018) –>?

(Foto MISAB 12)

ex 11.

kvalitet 1/1+, “repor”

Ahlström 63 (2001) –>?

(Foto Ahlström 63)

ex 12.

kvalitet 1/1+, (19,32 g)

Sten Törngrens samling –> Spink 143 (2000) –> Bengt Svenssons samling (2000-2020) –> MISAB webb 28 (2020) –>?–> MISAB 41 (2022) –> Delzanno –>?

(Foto MISAB webb 28)

ex 13.

kvalitet 1/1+, “kantskador, repor”, (18,53 g)

Ove Karlssons samling –> MISAB 35 (2020) –>?

(Foto MISAB 35)

ex 14.

kvalitet 1, “små repor”

dansk auktion 1955 –> Per Hellströms samling (1955-1989) –> i sonen Gunnar Hellströms ägo (1989-1993) –> Ahlström 48 (1993) –>?

(Foto Ahlström 48)

ex 15.

kvalitet 1 “rengjord”, (17,78 g)

Gorny & Mosch 226 (2014) –> Ottar Ertzeids samling (2014-2017) –> MISAB 24 (2014) –> Y. Dömstedt –>?

(Foto MISAB 24)

ex 16.

kvalitet 1/1+)(1/1?, (18,47 g)

Hirsch 4 (1976) –> MISAB webb 32 (2021) –>?

(Foto MISAB webb 32)

ex 17.

kvalitet 1/1?, (18,28 g)

MISAB 10 (2014) –> Ottar Ertzeids samling (2014-2018) –> MISAB 28 (2018) –>?

(Foto MISAB 10)

Försäljningar där foto saknas:

ex. A.Freybourg –> Hess auktion (juni 1910)

ex. Ahlströms lagerlista 44 och 46 (1973) kvalitet 1

ex. Algård –> Ahlström 4 (1973) kvalitet 1+ (ref Antell 521)

ex. Algård –> Ahlström 5:177 (1974) –> Erik Kroon kvalitet 1+ (ref Antell 520)

ex. Algård –> Ahlström 5:178 (1974) kvalitet 1+, “varit hängd” (ref Antell 519)

ex. Ahlström 7 (1974) kvalitet 1+ (ref Antell 521)

ex. Göte Palmqvist (1978) –> Schmitz (1989) –> Törngren kvalitet 1/1+ (19,52 g)

ex. Ahlström 67 (2003) kvalitet 1 “varit infattad” (ref Antell 521)

Antellreferenserna beror huvudsakligen på interpunktionen i åtsidans omskrift, och de är medtagna för att, om möjligt, underlätta identifieringen av mynten som saknar bild.