Raritetssidan – Gustav Vasa – 2 Öre 1558 – Åbo – sm 243

ex 1.

kvalitet 1+, “korroderad, plantsfel”

antikhandlare E.W. Hübinette (1908) –> Otto Smiths samling (1908-1935) –> Smiths arvingars samling (1935-1998) –> Nils J. Lindbergs samling (1998-2016) –> MISAB 19 (2016) –> Klaus Selinheimos samling nr 33 (2016-2018) –> MISAB 27 (2018) –> Balatonsamlingen

(Foto MISAB 19)

ex 2.

kvalitet 1/1+

Ahlström 12 (1976) –>?

(Foto Ahlström 12)

ex 3.

kvalitet 1/1+, “små kantskador, korroderad”

Sven Svenssons samling (ss1142) –> Hirsch 1 (1966) –> Klaus Selinheimos samling (1966-2020) –> MISAB 35 (2020) –>?

(Foto MISAB 35)