Raritetssidan – Gustav Vasa – 1 Fyrk 1531 – Stockholm – sm 95

ex 1.

kvalitet 01

Ahlström 58 (1998) –> UM:s samling

(Foto Ahlström 58)

ex 2.

kvalitet 1+/01

Myntkompaniet 9 (2015) –>?

(Foto Myntkompaniet 9)

ex 3.

kvalitet 1+/01, “minimal korrosion”

Aurum 3:144 (2007) –>?

(Foto Aurum 3)

ex 4.

kvalitet 1+, “delvis svagpräglad”, (app 427)(430)

Ludwig Grabow Münzhandlung (1954) –> Gunnar Ekströms samling (1954-1969) –> i änkan Vera Ekströms ägo (1969-1977) –> Ahlström 14 (1977) –>?–> Ahlström 21 (1980) –>?–> Ahlström 31 (1985) –>?–> Mynthusets auktion (okt 1989) –>?

(Foto Ahlström 31)

ex 5.

kvalitet 1+

Ahlström 54 (1996) –>?

(Foto Ahlström 54)

ex 6.

kvalitet 1+, (app 423)

samling Källå –> MISAB 1 (2009) –>?

(Foto MISAB 1)

ex 7.

kvalitet 1+, “lätt korroderad”

MISAB 37 (2021) –>?–> MISAB 41 (2022) –> Roberts Antik –>?

(Foto MISAB 41)

ex 8.

kvalitet 1+, “plantsfel, delvis svagpräglad”, (1,22 g)

MISABs webbauktion 29 (2020) –>?

(MISABs foto)

ex 9.

kvalitet 1+, “frånsidan delvis svag och dubbelpräglad”, (0,99 g)

Aurum 6 (2010) –>?

(Foto Aurum 6)

ex 10.

kvalitet 1/1+, “partiellt svagpräglad”, (0,88 g)

MISABs webbauktion 1 (2016) –>?

(MISABs foto)

ex 11.

kvalitet 1/1+, “delvis svagpräglad”, (“förmodligen app 429”)

samling Bonde på Ericsberg –> Nordlinds auktion “Bonde 1” (2007) –> Ove Karlssons samling (2007-2022) –> Myntkompaniet 22 (2022) –>?

(Foto Bonde 1)

ex 12.

kvalitet 1/1+, (app 429)

Nordlinds auktion 2011 –>?

(Nordlinds foto)

ex 13.

kvalitet 1/1+, “korroderad, svagpräglad”, (app 429)

Myntkompaniet 8 (2015) –> Ottar Ertzeids samling (2015-2017) –> MISAB 24 (2017) –>?

(Foto MISAB 24)

ex 14.

kvalitet 1/1+, “svagpräglad”

MISAB 30 (2019) –> Pecunia –>?

(Foto MISAB 30)

ex 15.

kvalitet 1, “kantförlust”, (app 433)

Jan Björnhagers samling –> Anders Frösells samling (2007-2009) –> MISAB 1 (2009) –> MISAB 2 (2010) –> Johan Melin –>?

(Foto MISAB 2)

ex 16.

kvalitet 1, “lagad”

Antikören 6 (1988) –>?

(Foto Antikören 6)

ex 17.

kvalitet 1, “delvis otydlig”

Aurum 3:145 (2007) –>?

(Foto Aurum 3)

ex 18.

ingick i lot, (app 425)

samling Bonde på Ericsberg –> Nordlinds auktion “Bonde 5” (2009) –>?

(Foto Bonde 5)

ex 19.

ingick i lot, “perforerad, kan vara samtida förfalskning”, (app 433)

samling Bonde på Ericsberg –> Nordlinds auktion Bonde 6 (2010) –>?

(Foto Bonde 6)

Försäljningar där foto saknas:

ex. Birger Strandberg (1987) –> Schmitz 3 (1990) kvalitet 1/1?, (app 426)

ex. Svensson (ss1001) –> SNF 44:6 (2003) kvalitet 1, (0,73 g, app 425)

ex. Svensson (ss1002) –> SNF 64:72 (1968) kvalitet 1+, (app 426)