Typsamlingssidan – Gustav Vasa – 1/2 Öre – Svartsjö

Typ 1      1531       (egentligen 1543)

Frånsida med krönt A (Västerås märke)

(Foto MISAB 13)

Typ 2      1543       

Frånsida med krönt S

(Foto MISAB 38)

Typ 3 (Hybrid)      1543

2 åtsidor

(Foto MISAB 13)