Typsamlingssidan – Erik XIV – 2 Daler utan år

Myntfakta:

Stockholm     utan år (1561-1562)      ca 40-44 mm      58,50 g     87,5% silver

Upplaga: okänd

Myntmästare: Jost Höijer     

Gravörer: Erik Olofsson och Mikael Hohenauer     

Gravör åtsidanKänneteckenSm-nrFörekomst
Typ 1:1aOlofsson (1561)släta kronbågar2aunik på KMK
Typ 1:1bHohenauer (1562)pärlor på kronbågarna2bRRRR

Typ 1:1a där Erik Olofsson har graverat åtsidan. Vem som graverat frånsidan är inte utrett. (foto från SM-boken)

En jämförelse mellan de båda åtsidorna. Skillnaderna är små, men ett säkert kännetecken är att Olofsson alltid graverade släta kronbågar, medan Hohenauer utsmyckade bågarna med pärlor.