Raritetssidan – Erik XIV – 2 Daler utan år

ex 1.

kvalitet 01/0, “obetydlig kantskada”

Carl Snoilskys samling –> Bukowski 155 (1903) –> Lars Emil Bruuns samling (1903-1914) –> Herman Vogels samling (1914-1926) –> Gunnar Ekströms samling (1926-1969) –> i änkan Vera Ekströms ägo (1969-1976) –> Ahlström 12 (1976) –> Clifford Söderbergs samling (1976-1980) –> Svea 8 (1980) –> Karl-Erik Schmitz samling (1980-1989) –> SBC och Spinks auktion i Zürich (1989) –> Jan Hyllengren –> Hirsch myntkonsortier (1989-1991) –> Stockholms auktionsverk (mars 1991) –> Clifford Söderbergs samling –> Lars-Erik Bomans samling –> MM:s samling

(Foto Ahlström 12)

ex 2.

kvalitet 1, “litet hack frånsidan”

till samling Bonde på Ericsberg före 1896 –> Nordlinds auktion Bonde 5 (2009) –> Nils-Unos samling

(Foto Bonde 5)

Försäljningar där foto saknas:

ex. Fröling –> Bokauktionskammaren (1857) –> Riksbanken (1857-1872) –> KMK

ex. de Geer/von PLaten (-1888) –> KMK

Enligt Ahlström 12 så är det troligt att de Geers ex såldes som dubblett av KMK och det är det som senare hamnade hos Ekström.