Raritetssidan – Kristina – 1 Mark 1646 (vänstervänt porträtt)

Denna variant går nog inte att hitta på marknaden, men så har det inte alltid varit. Nedanstående försäljning är väldokumenterad.

ex. Oldenburg –> Bukowski 115:1590 (1898) –> Helsingfors Museum