Raritetssidan – Karl XII – 1 Daler 1715 – Sm 179

(13 privata ex enligt Tingström)

ex 1.

kvalitet 1+, “kantslag”

MISAB 43 (2023) –> Cocitos samling

(Foto MISAB 43)

ex 2.

kvalitet 1/1+, “obetydliga repor, korroderad”

MISAB webb 29 (2020) –>?

(MISABs foto)

ex 3.

Nils-Unos samling

(privat foto)

ex 4.

kvalitet 1

Bruun Rasmussen 889 (2019) –>?

(Bruun Rasmussens foto)

ex 5.

kvalitet 1

Myntkompaniet 28 (2024) –>?

(Foto Myntkompaniet 28)

ex 6.

Schimmelmann-fyndet (1999) –> Höilands auktion juni 2004 –>?

(Höilands foto)

Försäljningar där foto saknas:

ex. Nicobar –> Ponterio 39:38 (1990) “fine, one corner heavy corrosion”

ex. Nicobar –> Ponterio 39:39 (1990) “fine, one corner heavy corrosion”

ex. Mynthuset 3 (1990) kvalitet 1+, “repa”