Raritetssidan – Karl IX

Guldmynt (ej kastmynt och minnesmynt)

nya smgamla sm
16 Caroliner (256 Mark)1611sm 1sm–unik på KMK
8 Caroliner (128 Mark)1606sm 2sm–unik i Kalmar
8 Caroliner (128 Mark)1611sm 3sm–endast off.saml.
4 Caroliner (64 Mark)1606sm 4sm 1unik på KMK
4 Caroliner (64 Mark)1607sm 5sm 2unik på KMK
4 Caroliner (64 Mark)1608sm 6sm 3endast off.saml.
4 Caroliner (64 Mark)1609sm 7sm 42 kända ex
2 Ungerska Gyllen (22 Mark)1606sm 8asm–1 känt ex
1 Carolin (16 Mark)1606sm 9sm 54 kända ex
1 Carolin (16 Mark)1607sm 10sm 67 kända ex
1 Carolin (16 Mark)1608sm 11sm 73 kända ex
1 Carolin (16 Mark)1610sm 12sm 86 kända ex
1 Carolin (16 Mark)1611sm 13sm 9unik på KMK
6 Mark1609sm 14sm 10ganska vanlig
10 Mark klipping1610sm 15sm 112 kända ex
5 Mark klipping1610kvadratisk frånsidasm 16sm 124 kända ex
5 Mark klipping1611kvadratisk frånsidasm 17sm 131 känt ex
5 Mark klipping1611rombisk frånsida
valör under vasen
sm 19asm 131 känt ex
5 Mark klipping1611rombisk frånsida
valör bredvid vasen
sm 19bsm 131 känt ex
5 Mark klipping1610-1611samtida
förfalskningar
sm–sm 134 kända ex
6 Mark Göteborg1610sm 21sm 161 känt ex

MIinnesmynt till Göteborgs grundläggning 1610

nya smgamla sm
9 Caroliner (144 Mark)sm 20sm 75bunik på KMK
3 Riksdalersm 84asm 731 känt ex
2½ Riksdalersm 85bsm 741 känt ex
2 Riksdalersm 86bsm 75a2 kända ex

Kastmynt till kröningen

nya smgamla sm
16 Marksm 18sm 15endast off.saml?
1/2 Riksdalersm 81sm 764 kända ex
1/4 Riksdalersm 82sm–unik i Lund
1/8 Riksdalersm 83sm 77fler än 15 ex

Riksdalervalörer

nya smgamla sm
4 Riksdaler1608sm 22sm 17unik på KMK
3 Riksdaler1609sm 23sm 18unik på KMK
1 Riksdalerutan årsm 24sm 254 kända ex
1 Riksdaler1608sm 25sm 22fler än 15 ex
1 Riksdaler1610 MEVMsm 26asm 23avanlig
1 Riksdaler1610 MVEMsm 26bsm 23b10 kända ex
1 Riksdaler1611sm 27sm 24fler än 15 ex

20 Mark

nya smgamla sm
20 Mark typ 11606sm 28sm 27fler än 15 ex
20 Mark  typ 21606sm 29sm 28unik på KMK
20 Mark  typ 21607sm 30sm 292 kända ex
20 Mark  typ 21608sm 31sm 30fler än 15 ex
20 Mark  typ 21611sm 32sm 31a7 kända ex

8 Mark

nya smgamla sm
8 Mark1608sm 37sm 32fler än 15 ex

6 Mark

nya smgamla sm
6 Mark1609sm 39sm 33fler än 15 ex

4 Mark

nya smgamla sm
4 Mark typ 1:1a1604rättvänt
vapen
sm 40asm 34afler än 15 ex
4 Mark typ 1:1b1604felvänt
vapen
sm 40bsm 34b5 kända ex
4 Mark typ 1:21605sm 41sm 35fler än 15 ex
4 Mark typ 1:31606sm 42sm 36fler än 15 ex
4 Mark typ 2:11607sm 43sm 37fler än 15 ex
4 Mark typ 2:2a1608liten bild
SOLATIVM
sm 44asm 38endast off.saml?
4 Mark typ 2:2b1608stor bild
SOLATIVM
sm 44bsm 38fler än 15 ex
4 Mark typ 2:2c1608stor bild
SOLATIM
sm–sm 382 kända ex
4 Mark typ 2:31609sm 45sm 39fler än 15 ex
4 Mark typ 2:4a1610MEVMsm 46asm 40a14 kända ex
4 Mark typ 2:4b1610MVEMsm 46bsm 40b8 kända ex
4 Mark typ 2:5a1611MEVMsm 47asm 41a3 kända ex
4 Mark typ 2:5b1611MVEMsm 47bsm 41b4 kända ex
4 Mark typ 2:5c1611MEVM
SVESNKA
sm 47csm 41c1 känt ex
4 Mark typ 2:5d1611MVEM
SVESNKA
sm 47dsm 41d1 känt ex

2 Mark

nya smgamla sm
2 Mark Typ 1:1a1604rättvänt vapensm 48bsm 42afler än 15 ex
2 Mark Typ 1:1b1604felaktigt vapensm 48asm 42b1 känt ex
2 Mark Typ 1:21605sm 49sm 43fler än 15 ex
2 Mark Typ 1:31606sm 50sm 44fler än 15 ex
2 Mark Typ 2:11607sm 51sm 45fler än 15 ex
2 Mark Typ 2:21608sm 52sm 465 kända ex
2 Mark Typ 2:31609sm 53sm 478 kända ex
2 Mark Typ 2:41610sm 54sm 482 kända ex
2 Mark Typ 2:51611sm 55sm 492 kända ex

1 Mark

nya smgamla sm
1 Mark typ 1:11604sm 56sm 503 kända ex
1 Mark typ 1:21605sm 57sm 513 kända ex
1 Mark typ 1:31606sm 58sm 52fler än 15 ex
1 Mark typ 2:11607sm 59sm 53vanlig
1 Mark typ 2:2a1608SVECORsm 60asm 54vanlig
1 Mark typ 2:2b1608SVCORsm 60bsm 543 kända ex
1 Mark typ 2:31609sm 61sm 559 kända ex
1 Mark typ 2:4a1610CAROLVSsm 62asm 562 kända ex
1 Mark typ 2:4b1610CAROLSsm 62bsm 561 känt ex
1 Mark typ 2:5a1611CAROLVSsm 63sm 578 kända ex
1 Mark typ 2:5b1611CAROLSsm–sm 575 kända ex

1/2 Mark (4 Öre)

nya smgamla sm
1/2 Mark (4 Öre) typ 1:11605sm 64sm 583 kända ex
1/2 Mark (4 Öre) typ 1:21606sm 65sm 59fler än 15 ex
1/2 Mark typ 2:11607sm 66sm 60vanlig
1/2 Mark typ 2:21608sm 67sm 6110 kända ex
1/2 Mark typ 2:31609sm 68sm 627 kända ex

2 Öre Stockholm

nya smgamla sm
2 Öre typ 11605sm 69sm 63endast off.saml?
2 Öre typ 2:11608sm 70sm 64fler än 15 ex
2 Öre typ 2:2a1609sköldar med
spets nedtill
sm 71asm 65a9 kända ex
2 Öre typ 2:2b1609Hybrid 1sm 71a)(71bsm 65a2 kända ex
2 Öre typ 2:2c1609Hybrid 2sm 71b)(71asm 65a3 kända ex
2 Öre typ 2:2d1609sköldar med
rund nederdel
sm 71bsm 65afler än 15 ex
2 Öre typ 2:31610sm 73sm 66fler än 15 ex
2 Öre typ 2:41611sm 74sm 677 kända ex
2 Öre typ 31609sköldar med
voluter
sm 72sm 65b3 kända ex

1 Öre Stockholm

BiteckenAndra
skillnader
nya smgamla sm
1 Öre
typ 1:1a
1609liten stjärnasm 75asm 68vanlig
1 Öre
typ 1:1b
1609liten stjärnaMONTAsm 75csm 680 kända ex
1 Öre
typ 1:1c
1609bladornamentsm 75bsm 682 kända ex
1 Öre
typ 1:2a
1610liten stjärnasm 76asm 69vanlig
1 Öre
typ 1:2b
1610bladornamentsm 76bsm 69fler än 15 ex
1 Öre
typ 1:3a
1611liten stjärnasm 77asm 70vanlig
1 Öre
typ 1:3b
1611punktMONTAsm–sm 701 känt ex
1 Öre
typ 1:3c
1611bladornamentsm 77bsm 7010 kända ex
1 Öre
typ 1:3d
1611blommasm 77csm 703 kända ex
1 Öre
typ 1:3e
1611bärkvistsm 77dsm 700 kända ex
1 Öre
typ 1:3f
1611stjärna inom ringstor vasesm 77esm 708 kända ex
1 Öre
typ 1:3g
1611stjärna inom ringliten vasesm 77fsm 703 kända ex
1 Öre
typ 1:4
utan år
(1611)
sm 78sm 712 kända ex
1 Öre
typ 1:5
1612sm 79sm 723 kända ex

2 Öre Göteborg

nya smgamla sm
2 Öre typ 1a1609sköld som
6 mark i guld
sm 87asm 78endast off.saml?
2 Öre typ 1b1609ny sköldsm 87bsm 785 kända ex
2 Öre typ 1c1609CALVSsm–sm 781 känt ex

1 Öre Göteborg

ÅtsidaFrånsidanya smgamla sm
1 Öre typ 1:11609MONETA
PRIMA 1609
1 ÖR i
omskriften
sm 89asm 80fler än 15 ex
1 Öre typ 1:21609MONTA
PRIMA 1609
1 ÖR i
omskriften
sm 89bsm 804 kända ex
1 Öre typ 21609MONETA
PRIMA 1609
1 ÖR på
fältet
sm 90sm 812 kända ex
1 Öre hybrid 11609
Typ 1)(Typ 3
MONETA
PRIMA 1609
ingen valör
“årtalet” 1010
i omskriften
sm 92asm 83a2 kända ex
1 Öre typ 31610MONETA
NOVA 1 ÖR
“årtalet” 1010
i omskriften
sm 91asm 824 kända ex
1 Öre hybrid 2Typ 4)(typ 3MONETA
NOVA 1610
ingen valör
“årtalet” 1010
i omskriften
sm 92bsm 83b2 kända ex
1 Öre typ 41610MONETA
NOVA 1610
1 ÖR i
omskriften
sm 93sm 845 kända ex
1 Öre typ 5:1a1610MONETA
NOVA 1610
1 ÖR på
fältet
sm 94asm 85vanlig
1 Öre typ 5:1b1610MONETA
NOVA 1610
felstavningen
CIVTATIS
sm 94asm 851 känt ex
1 Öre typ 5:21611MONETA
NOVA 1611
1 ÖR på
fältet
sm 95sm 867 kända ex