Raritetssidan – Gustav Vasa – 1 Örtug 1529 Västerås – sm 18b

Årtalet “29”

ex 1.

kvalitet 1+/01

Aurum 5 (2009) –>?

(Foto Aurum 5)

ex 2.

kvalitet 1+

J.W. Torngrens samling –> Bukowski 103 (1896) –> Henrik Pripps samling (1896-1984) –> Ahlström 29 (1984) –> Archie Tonkin –>?–> Ahlström 59 (1999) –> tysk handlare –>?

(Foto Ahlström 59)

ex 3.

kvalitet 1+

Anders Frösells samling –> MISAB 1 (2009) –>?

(Foto MISAB 1)

ex 4.

kvalitet 1+, “liten repa”

Nordlinds auktion 2011 –> Rune Larsson, Borås mh –> Bengt Svenssons samling –> MISAB webb 28 (2020) –>?

(MISABs foto)

ex 5.

kvalitet 1+

MISAB 35 (2020) –>?

(Foto MISAB 35)

ex 6.

kvalitet 1+

Myntkompaniet 3 (2013) –>?

(Foto Myntkompaniet 3)

ex 7.

kvalitet 1+, (app 47)

Sven Svenssons samling –> SNF 118:757 (1987) –>?–> Mynthusets auktion (okt 1988) –>?

(Foto SNF 118)

ex 8.

“a bold very fine”

Sten Törngrens samling –> Spink 143:11 (2000)–>?

(Foto Spink 143)

ex 9.

JH:s samling

(privat foto)

ex 10.

kvalitet 1/1+

samling Bonde på Ericsberg –> Nordlinds auktion Bonde 1 (2007) –> Selins Mynthandel –>?

(Foto Bonde 1)

ex 11.

kvalitet 1/1+

MISAB 12 (2014) –>?

(Foto MISAB 12)

ex 12.

kvalitet 1/1+

MISAB 21 (2017) –> Roger L:s samling

(Foto MISAB 21)

ex 13.

kvalitet 1/1+, “rengjord”, (app 54)

Sven Svenssons samling (ss834) –> SNF 152 (2006) –>?

(Foto SNF 152)

ex 14.

kvalitet 1, “ojämn plants, korroderad”

samling Bonde på Ericsberg –> Nordlinds auktion Bonde 3 (2008) –> Gunnar J:s samling

(Foto Bonde 3)

ex 15.

kvalitet 1

Aurum 4 (2008) –>?

(Foto Aurum 4)

ex 16.

kvalitet 1/1?

Ahlström 17 (1978) –> Yngve Almer –> Ingemar Carlssons samling (1978-1995) –> Ahlströms specialauktion (okt 1995) –>?–> Nordlinds auktion 2006 –>?–> MISAB 10 (2014) –> Ottar Ertzeids samling (2014-2018) –> MISAB 26 (2018) –>?

Kvalitetsbedömningen kommer från Ahlström 17. MISAB hade satt 1+, vilket man kan tycka är en för stor skillnad. Den rätta bedömningen torde ligga någonstans däremellan. (Foto MISAB 26)

ex 17.

kvalitet 1/1?, “kantförlust”

Sven Svenssons samling (ss829) –> SNF 118:758 (1987) –> Karl-Erik Schmitz samling (1977-1989) –> SBC och Spinks auktion i Zürich lot 11 (1989) –> Jan Anderssons samling –>? 

(Foto SNF 118)

ex 18.

kvalitet 1?

Appelgren 32 (1916) –> samling Bonde på Ericsberg (1916-2009) –> Nordlinds auktion Bonde 5 (2009) –>?

(Foto Bonde 5)

ex 19.

ingick i lot utan bedömning

samling Bonde på Ericsberg –> Nordlinds auktion Bonde 6 (2010) –>?

(Foto Bonde 6)

ex 20.

JH:s samling

(privat foto)

Försäljningar där foto saknas:

ex. Svensson (ss828) –> SNF 64 (1968) kvalitet 1, (app 47)

ex. Svensson (ss832) –> SNF 54 (1964) kvalitet 01, (app 49)

ex. Svensson (ss833) –> SNF 161 (2012) kvalitet 1, (app 48)

ex. Hirsch 9 (1978) kvalitet 1/1+, (app 48)

ex. Birger Strandberg (1987) –> Schmitz lot 9 (1987-1989) –> Jan Andersson “very fine”

ex. KNF (1978) –> Schmitz auktion lot 10 (1989) –> Jan Andersson “fine”

ex. Jarl Gallén –> SNY 300:67 (1992) kvalitet 1?

ex. MISAB 5:573 (2011) ingick i lot