Raritetssidan – Gustav III – Prins Karl Gustavs födelse

ex 1. 

kvalitet 01/0

?–> Ahlström 23 (1981) –> Sten Törngrens samling –> Spinks auktion i London 2000 –> Per-Göran Carlsson samling –> J.Pedersens Mynthandel –> Ingemar Wallins Mynthandel –> Morten B.Bernhofts samling –> MISAB 8 (2013) –> RF:s samling

(Foto MISAB 8)

ex 2. 

kvalitet 01/0

?–> Ahlström 25 (1982) –>?

Ser ut som om åtsidesstampen började gå sönder. (Foto Ahlström 25)

ex 3. 

kvalitet 01)(01/0, “litet plantsfel/kantslag”

Otto Wilhelm Dahlgrens samling (-1921) –> i sonen Karl Vilhelm Ossian Dahlgrens ägo (1921-1976) –>?–> MISAB 20 (2016) –>?

(Foto MISAB 20)

ex 4. 

“extremly fine”

?–> B. Jakobssons samling (-1987) –> Karl-Erik Schmitz samling (1987-1990) –> SBC och Spinks auktion i Zürich maj 1990 –> Håkan Westerlund –>?

(Foto från Schmitz katalog)

ex 5. 

kvalitet 01

?–> Nordlinds auktion i november 2006 –>?

(Nordlinds foto)

ex 6. 

kvalitet 1+/01

?–> Ahlström 7 (1974) –> Hirsch Mynthandel –>?

(Foto Ahlström 7)

ex 7. 

kvalitet 1+

Sven Svenssons samling –> SNF:s auktion 145 (november 2003) –>?–> MISAB 9 (2013) –> Göran Mattsson, Pecunia Mynthandel

(Foto MISAB 9)

ex 8. 

kvalitet 1+/01

?–> Ahlström 43 (1991) –> Borås Mynt –>?

(Foto Ahlström 43)

ex 9. 

kvalitet 1+, “små rispor”

?–> Philea/Myntkompaniet 7 (2014) –>?

(Foto Myntkompaniet 7)

ex 10. 

kvalitet 1+, “plantsfel, svaga repor”

Samling Bonde på Eriksberg –> auktion Bonde 3 (2008) –>?

(Foto Bonde 3)

ex 11. 

kvalitet 1+, “putsad”

?–> Ahlström 44 (1991) –> Håkan Westerlund –>?

(Foto Ahlström 44)

ex 12. 

kvalitet 1

?–> Hirsch 5 (1977) –>?–> Ahlström 61 (2000) –> Håkan Westerlund –>?–> MISAB 30 (2019) –> Sandahls samling

(Foto MISAB 30)

Andra kända försäljningar där bild saknas:

ex.  Holmasto auktion 104 (2008) kvalitet 1+