Komplement Raritetssidan – Haganders dukat 1777

Enligt katalogen till Hagander 3 och även enligt Haganders bok så är proveniensen för hans dukat 1777 följande: “Exemplar der Auktion Ahlström 9, Stockholm 1975, Nr 667. Erworben in der Auktion Schweizerischer Bankverein 15, Basel 1986, Nr. 2191.”

När man jämför bilderna från Ahlström 9 och Hagander 3 så hittar man dock mycket som inte stämmer. Frånsidorna är inte ens stampidentiska:

Kl. 8:30 någon mm in från kanten finns ett litet streck på Ahlströms bild vilket är en stampklump som återfinns på dom flesta frånsidor 1777. Den saknas på Haganders bild. Dessutom ser punkten efter FÄDERNESLANDET inte ut att ligga på samma ställe och avståndet mellan kronan och valspråket är definitivt större på Haganders bild.

Åtsidorna är däremot stampidentiska, det ser man på dom små stampklumparna just framför kungens ögon. Det som ser ut som en repa på kinden på Haganders bild saknas dock på Ahlströms bild.

Nedan visas Haganders bild först och därefter Ahlström 9 och Svea 10.

Det bör alltså vara så att det någonstans smugit sig in en missuppfattning att Haganders ex är samma som det som såldes på Ahlström 9. De 2 nedre bilderna visar dock så stora likheter att de förmodligen visar samma mynt.