Provmynt, avslag mm

Oct 27 2018

Nu har jag öppnat den 13:e fliken i Karl XI:s typförteckning. Det handlar om mynt som jag inte har med i den egentliga förteckningen, men som är mycket intressanta på andra sätt. Nedanstående mynt är ett gott exempel.

1 ÖR 1661. I SM-boken införd som sm 336 i den ordinarie myntserien. Själv har jag dock inte tagit med den. Bara det faktum att det finns 1 unikt exemplar på KMK får ju varningsklockor att ringa om att det inte är någon ordinarie prägling. Felet med den är att valören ska vara “1 ÖR KM” och ingenting annat. Provmynt? Knappast troligt att man ens reflekterade på den valören i koppar. Då ligger det närmare till hands att gravören helt enkelt hade en dålig dag.

Mycket möjligt att jag lägger in fler roliga grejer under den där fliken framöver. 

Falcoin