Raritetssidan – Oscar I

4 Dukater

1846                      fler än 15 kända ex     sm 1

1850                      fler än 15 kända ex     sm 2

1852                                0 kända ex     sm 3

2 Dukater

1850                                4 kända ex     sm 4

1852                                0 kända ex     sm 5

1857                      fler än 15 kända ex     sm 6

1 Dukat

1844                                5 kända ex     sm 7

Övriga årgångar av dukaterna är tämligen vanligt förekommande.

1/2 Riksdaler Specie

1852                                 2 kända ex     sm 39

1/4 Riksdaler Specie

1852                                 2 kända ex     sm 42

1/16 Riksdaler Specie

1849                                  5 kända ex     sm 47

1/32 Riksdaler Specie

1851                                  1 känt ex     sm 52

4 Riksdaler Riksmynt

1855                                  2 kända ex     sm 55

1856  (1855 års bild)       17 kända ex     sm 56a