Raritetssidan – Oscar I – 1/2 Riksdaler Specie 1852

ex 1. 

kvalitet 01/0

?–> Harry Glück (-1971) –> MC Hirsch mynthandel (1971-1978) –> Hirsch 7 (1978) –> Karl-Erik Schmitz samling (1978-1990) –> SBC och Spinks auktion i Zürisch (1990) –> Louis Collins, USA –> Heritage Rare Coin Gallery (1990-1991) –> SBC 28 (september 1991) –> Jan Anderssons samling –> Sonny Serrestams samling –> J.Erikssons samling –> R.Jonssons samling –> Linköpings Mynt och Antikhandel –> RF:s samling


Enligt Sonny Serrestam så köpte han myntet av Jan Andersson “efter Schmitz auktion”, men om det betyder 1991 eller 1992 är osäkert. (Foto Lindköpings Mynt & Antik)

ex 2. 

kvalitet 01/0

Sven Svenssons samling –> Hirsch 1 (1966) –> Åke Järnums samling –>?–> Svea auktion 10 (1981) –> Håkan Westerlund –>?


Enligt en notis i Ahlströms katalog 24 (1981) kände man då till endast 2 ex i privat ägo, och det betyder förmodligen att dessa båda bilder från Hirsch 1 och Svea 10 föreställer samma mynt. Det är svårt att tro, men så länge som inga nya bevis framkommer får det stå så här.

Övriga kända försäljningar:

ex. Wedberg –> Appelgren 16 (1912) –> Appelgren/bordet

Appelgren köpte den alltså själv, endera på uppdrag eller som spekulation. Myntet gick förmodligen sedan till Svensson.

ex. Ahlströms lagerlista 36 (1971) kvalitet 1+/01 förmodligen är detta ett skrivfel. I lagerlista 37 hittar man en 1/8 riksdaler 1852 med samma kvalitet och pris. Förmodligen var det den man menade även på lista 36.