Raritetssidan – Oscar I – 1/16 Riksdaler Specie 1849

ex 1.

kvalitet 1+/01, “rengjord”

Sven Svenssons samling –> SNF:s auktion 158 (2009) –> JPedersens Mynthandel –>?

Det bästa kända exemplaret! Här syns tydligt stampsprickorna som tyder på att frånsidesstampen gick sönder i ett tidigt skede och därmed hämmade upplagan 1849. (SNF:s bild) 

ex 2. 

kvalitet 1/1+

Ahlström 71 (2004) –>?

(Foto Ahlström 71)

ex 3.  

kvalitet 1?

Claes-Olof Algårds samling –> Ahlström 4 (1973) –>?–> Myntgalleriet 1 (1993) –> Tuve Lindebergs samling –> MISAB 10 (2014) –> Ottar Ertzeids samling (2014-2018) –> MISAB 28 (2018) –>?

Det är inte säkerställt att det var Lindeberg som köpte myntet av Myntgalleriet, men det verkar troligt att det var så. (Foto MISAB 10)

ex 4.  

kvalitet 1?

Astley Levins samling –> Bukowskis 88 (1894) –> Holmbergs Mynthandel –>?–>Gustav W Anderssons samling –> Ahlström 26 (1982) –> Sten Törngrens samling –>Spinks auktion (2000) –> PG Carlssons samling –> Ted Malmstedts samling –> Ahlström 66 (2002) –>?–> Aurum 7 (2011) –> MS:s samling

Det är extra roligt när man får till en lång och nära nog komplett provenienskedja, vilket ju inte är alltför vanligt. Det ska sägas att det är Törngrens noteringar som ligger till grund för uppgiften att detta är Levins ex, men det går inte att på något sätt verifiera detta. (Foto Aurum 7)

ex 5.  

kvalitet 1?

Westerlunds Mynthandel (2012) –>?

Westerlunds Mynthandel (Numberone) bjöd ut detta tidigare okända exemplar på Tradera i slutet av 2012. Det förblev dock osålt den gången. (Westerlunds foto)

Ytterligare kända försäljningar:

ex. Axel Santessons samling –> Bukowski 33 (1887) –> Bukowski

ex. KMK:s dubbletter –> Bukowski 85 (1893) –> Bukowski

ex. Levin –> Bukowski 88 (1894) –> Holmberg

ex.  C Lundströms samling –> Holmberg 105 (1914) –> Lundström köpte det själv