Karl (IX) som hertig och riksföreståndare

(Foto Bonde 6)

Så har jag gjort i ordning sidorna om Karl IX myntning innan han blev utsedd till kung. Jag hade inte satt mig in i denna myntherres myntning tidigare men det var klart fascinerande. Exempelvis ser man tydliga skillnader i valda valörer och motiv mellan de tre rollerna som han hade. Som hertig var det Daler- och Markvalörer som gällde och när han var riksföreståndare så var det i stället Daler- och Öresvalörer. Som hertig var han dessutom ofta på resande fot och präglade mynt på 6 olika myntorter. Som riksföreståndare blev han fast bosatt i Stockholm.

Vad gäller rariteterna så var det inga stora överraskningar. Med några få undantag så kan man säga att raritetsbeteckningarna från gamla SM-boken fortfarande stämmer. Bilderna visar två av de sällsyntaste mynttyperna. Överst ser vi en Daler 1587 som såldes på Bonde 6 och som köptes av KMK. Nedan har vi 1/2 Ort 1599 som jag inte hittat någon försäljning alls av.

(Foto Nya SM-boken)

Falcoin