Kända samlingar – Sjödahl, Lars Johannes (1871-1926)

Allt som finns att läsa om Lars Johannes Sjödahl är att han var lärare i Kristianstad och att han 1924 sålde sin samling till Gunnar Ekström. Nedanstående rariteter ingick i Sjödahls samling:

Adolf Fredrik

1/2 Riksdaler 1766 med gravörsignum CF

Karl XIII

1 Rd 1814 med NORR                               

Karl XIV Johan

1 Rd 1827 med “Troyska ass”, 9 serafer