Kända samlingar – Reuterskiöld, Bengt (1893-1966)

Överste Bengt Reuterskiölds myntintresse väcktes inte förrän på hans 50-årsdag när han av sin syster fick en blomsterbukett med ett gammalt kopparmynt ilagt. Reuterskiöld samlade i huvudsak på lågvalörer av svenska mynt, men även från våra grannländer. Han specialiserade sig på 1600-talets kopparmynt och då i synnerhet Kristinas 1-ören, och strävade efter att finna så många varianter som möjligt.

Han lade ned mycket möda på forskning och hade hunnit långt på manuskriptet till en bok om Kristinas kopparmynt. Efter hans död 1966 kom dock manuskriptet på avvägar och upphittades inte förrän 1986, glömda i en kartong hos Hirsch Mynthandel. Det övergick sedan till Sten Törngren som hade stor nytta av det för sin bok om Kristinas 1-öringar.

Reuterskiölds samling köptes 1967 av Claes-Olov Algård. Nedan rariteter som man med säkerhet vet att dom varit i Reuterskiölds samling. (Källa Yngve Almer)

Adolf Fredrik

1 Riksdaler 1761

Karl XIII

1/6 Riksdaler 1815

Karl XIV Johan

1/8 Riksdaler Specie 1836