Kända samlingar – Quensel, Conrad (1858-1927)

Försäkringskassör Conrad Quensel var myntsamlare från Malmö. Större delen av hans samling köptes av Carl Gotthard Bonde 1918. Nedan listas dom mynt som Bonde angett kommer från Quensel.

Gustav Vasa

18 Penningar utan årtal (SM 3)

2 Öre 1556

Johan III

Daler 1571

2 Mark 1592

4 Mark klipping 1570

1 Mark/8 Öre klipping 1569          ex Oldenburg 1898

Karl IX

20 Mark 1608

2 Mark klipping 1603-04 (osäkert årtal)

Karl XI

Dukat 1692

Karl XII

8 Mark 1700                 ex Oldenburg 1898

2 Mark 1715

Fredrik

Dukat 1721                  ex Oldenburg 1898

Dukat 1741                  ex Oldenburg 1898

Ädelforsdukat 1746     ex Oldenburg 1898

1/2 Dukat 1741

Riksdaler 1742

1/2 Riksdaler 1726

4 Mark 1720

4 Mark 1737

2 Mark 1720

2 Mark 1731

Öre 1749

Adolf Fredrik

1 dukat 1751                     ex Oldenburg 1899

1 Dukat 1752                     ex Oldenburg 1899

1 Dukat 1753

1 Dukat 1764

1 Riksdaler 1759

1 Riksdaler 1761

1/2 Riksdaler 1752

1/4 Riksdaler 1752

1/4 Riksdaler 1753

4 Mark 1754/3

Gustav III

Ädelforsdukat 1771

Dukat 1776

Gustav IV Adolf

Ädelforsdukat 1796

Dukat 1809

Karl XIII

1/6 Riksdaler 1809

Karl XIV Johan

2 Dukater 1843

1 Riksdaler 1822 präglad i ring (provmynt)     ex Oldenburg 1899

Karl XV

1 dukat 1868

1 Riksdaler Riksmynt 1862     ex Oldenburg 1899

1 Riksdaler Riksmynt 1865         

25 Öre 1862                   ex Oldenburg 1899                              

10 Öre 1862                   ex Oldenburg 1899