Intressant proveniens

(Foto Ahlström 54)

Nu senast på MISAB 30 såldes ovanstående mynt som nr 647, dock utan den mycket intressanta proveniens Ahlström uppgav när myntet såldes på hans 54:e auktion (1996): Greve David Henrik Stierncrona, adjutant hos Karl XIII!

Myntet har slät rand och har därför av de flesta avfärdats som en efterprägling. Om man antar att proveniensen är riktig så måste man dock ställa sig en viktig fråga: Kungens adjutant var en man som biträdde kungen i praktiska göromål och som faktiskt var en av de som beslutade att frånsidan med jordglob inte skulle användas. Varför skulle en sådan man ha en efterprägling i sin ägo när han mycket enklare kunnat behålla en orginalprägling?

Jag har skrivit om dessa mynt i bloggen förut och jag undrar nu om det inte är dags att börja samla ihop de fakta som finns i ämnet och skriva en riktig artikel. Det är i alla fall tydligt att det finns en hel del frågetecken som behöver rätas ut.

Falcoin