Antykwariat Numizmatyczny – Auction 22

Det är tur att jag inte behöver uttala namnet på den här auktionsfirman, risken för tungvrickning är överhängande. För mig är det en tillräcklig utmaning att vara säker på att jag stavat rätt. Oavsett detta så är det en synnerligen intressant auktion man anordnar nu i helgen. När hände det senast att över 900 svenska mynt säljs på auktion utomlands och när det dessutom inte är en svensk samlare som lämnat in dem? Jag kan då inte erinra mig någon på rak arm.

Min vana trogen så är jag mest intresserad av att komplettera mina raritetssidor och tänkte att det kanske kan vara kul med en redovisning från Karl XI och framåt.

Lot 413. 2 Mark 1666 med SVECI. 6 kända ex. Det ska dock sägas att säkerheten för alla Karl XI:s 2-marker är låg eftersom det är så stora mängder av dem som aldrig blivit sålda på auktion med bild. Sten Törngren hade exempelvis över 900 ex i sin samling och han sålde alla privat på ett bräde. Han hade dessutom köpt minst hälften av dem privat.

Lot 414. 2 Mark 1669 med romersk valörsiffra. 9 kända ex. En av de intressantare varianterna från 1669. Romersk 2:a i valören förekommer enbart tillsammans med B-kronor 1669. B-kronorna förekommer även 1670, men 1669 är det enbart tillsammans med romersk 2:a. Än märkligare blir det när man upptäcker att det är 2 åtsidesstampar och 2 frånsidesstampar som använts. Det ligger nära till att tro att man anlitat någon gravör som vanligtvis inte var knuten till Myntverket och som därför hade sin egen uppsättning verktyg.

Lot 415. Ha, ha, vad säger ni om den; 2 Mark 1669 med mm TS! I objektsbeskrivningen har man till och med angivit myntmästarens namn, trots att Torsten Swensson inte fick jobbet förrän 276 år senare. Myntet måste naturligtvis klassas som falskt, men jag vet inte om det i det här fallet är så allvarligt menat. Felet med myntmästarmärket är så uppenbart att jag mest får känslan av att någon behagat roa sig.

Lot 530. 1 Mark 1698. Ca 10 kända ex.

Lot 533. 5 Öre 1702. Ca 12 kända ex.

Lot 541. 5 Öre 1714. Ca 13 kända ex.

Lot 605. 5 Öre 1749. Ca 13 kända ex.

Lot 659. 10 Öre 1755. 8 kända ex.

Falcoin