Addenda & Corrigenda

Jag fick ett mail av Dan Carlberg där han skrev att man var mycket väl medvetna om den felaktiga bilden på typ VI på Fredriks riksdalrar (som jag skrev om härom dagen) och att man lagt in rätt bild på SM-bokens hemsida. Jag har själv varit in på den hemsidan några gånger, mest för att se hur många privata plåtar som Tingström kände till, men jag hade aldrig varit in på sidan som är märkt “Addenda & Corrigenda”. På vanlig svenska så betyder det i alla fall “Tillägg och Rättelser” och där finns alla fel upptagna som man känner till så här långt.

Eftersom jag själv inte ägnat den där hemsidan så mycket uppmärksamhet så antar jag att detta gäller även för de flesta andra. Därför kan kanske det här blogginlägget hjälpa till att höja medvetandet om den.

Falcoin