Typsida – Karl XI – 2 Mark (Typ 6)

Stort porträtt med delad omskrift, harnesk och fältbindel

Myntdata:

Stockholm     1664     10,4 g     29,5-31 mm     75% silver

Okänd upplaga

Myntmästare:  Isak Kock     (mm IK eller IAK)

Gravör:  Johan Georg Breuer

mm IK    

Typ 6:1.     1664     krontyp A     sm 100a och c, bon 109     varianter    endast off. saml?

Typ 6:2.     1664     krontyp B     sm 100c, bon 108 och 110-112        varianter      RR

mm IAK

Typ 6:3.     1664     krontyp C     sm 100b, bon–      endast off. saml.?

Typ 6:4.     1664     krontyp D     sm 100b, bon–      RRRR

Krontypernas beteckningar är lånade från SM-boken

Typ 6:1. Enligt SM-boken ska denna variant finnas, men någon bild som bevisar det har ännu inte hittats. Det viktiga är i alla fall att den har en frånsida med krontyp A och mm IK.

Typ 6:2. Här ska frånsidan enligt SM-boken ha krontyp B. Bonnier var däremot betydligt mer specifik när det gällde kronorna och hade åtminstone 30 varianter som alla ryms inom “krontyp B”. Enligt honom så ska bon 108 ha “krontyp 1664d” och det är den som visas på bilden. (Foto Aurum 5)

Typ 6:3. Mycket svår krontyp som saknades i Bonniers samling. Enligt SM-boken ska den dock finnas. (SM-bokens foto)

Typ 6:4. En ännu svårare krontyp. I SM-boken återfinns den endast på denna variant. Myntet kommer från Ekströms samling. (Foto Ahlström 14)