Raritetssidan – Karl XI – 1 Öre 1663 (mm IFH)

ex 1.

Kvalitet 1?, “lagad, limmad” ref: sok63:3

Hamrin & Swan Mynthandel (1991) –> Sven-Olof Källerholms samling –> O.Karlssons samling

(Foto saknas)