1 Öre 1873 med SVF

Artikel hämtad från Skandinavisk Numismatik – Mynt & Medaljer nr 10-1978 Det intressanta är meningen “Det är således helt klart att F:et härrör frän en söndrig E-puns, där undre delen av bokstaven brutits av”. Numera är numismatikerna tämligen överens om… Fortsätt läsa

Något nytt

Det händer inte så mycket nytt på den här sidan för närvarande, mest repriser eftersom jag återställer gamla sidor. Nu har jag dock prövat mina nya idéer om min typförteckning på Karl XI:s dukater. Största skillnaden är att jag ändrat… Fortsätt läsa

En 5:e vers

Efter att härom dagen åter stiftat bekantskap med Anna Maria Lenngrens dikt “Myntets fyra åldrar” så kom jag på att det nog är hög tid för en 5:e vers också. Den skulle kanske kunna bli ungefär så här: Till femte… Fortsätt läsa

Frimärkshuset 149

Det är bokstavligt talat en guldkantad auktion som Frimärkshuset bjuder på nu på lördag 25/5. Av 113 myntloter så består mer än hälften av guldmynt, vilket nog kan sägas är en ganska ovanlig fördelning. Av de 68 svenska loterna är… Fortsätt läsa