Varianter till typ 41:6

2 Mark 1685 (bon 367-369)

a. Bon 367 med 5 punkter i omskriften och utan harnesknitar. (Foto saknas)

b. Bon–. Omskrift som bon 367 men med harnesknitar. Svårt dock att av bilden utläsa hur många det är. (Foto MISAB 19) 

c. Bon 368 med 8 punkter i omskriften. Inga harnesknitar. (Foto MISAB 16)

d. Bon 369 med 8 punkter i omskriften och 6+5 harnesknitar. (Foto MISAB 10)