Varianter till typ 41:4

2 Mark 1683 (bon 362-365)

a. Bon 362 med 5 punkter i omskriften. Harnesknitar 3+1. (Foto saknas)

b. Bon 363 med 8 punkter i omskriften. Harnesknitar 4+2. (Foto MISAB 6)

c. Bon 364 med 8 punkter och 5+1 harnesknitar. Större huvud än A och B. (Foto Ahlström 8)

d. Bon 365 med 8 punkter och 6+1 harnesknitar. (Foto MISAB 2)