Varianter till typ 41:2

2 Mark 1681 (bon 355)

a. Bon 355 med 7 punkter på harnesket. (Foto Ahlström 66)

b. Variant med bara 6 nitar. Ej hos Bonnier. (Foto MISAB 13)