Varianter till typ 41:14

2 Mark 1693 (bon 398-401)

a. Bon 398 med 5 punkter i omskriften och 3+1+3 harnesknitar. (Foto saknas)

b. Bon 399 med 6 punkter i omskriften och 3+1+3 harnesknitar. (Foto MISAB 12)

c. Bon 400var med 3+1+2 harnesknitar. Bon 400 ska ha punkten efter SVE mitt för E:s övre tvärbalk.(Foto MISAB 16)

d. Bon 401. Som föregående men bredare porträtt. (Foto MISAB 10)