Varianter till typ 41:1

Högervänt porträtt med mantel och harnesk synligt vid halsen; 1680 (bon 353-354)

a. Bon 353. Harnesk utan nitar, kolon efter SVE och inga punkter i valören. (Foto MISAB 7)

b. Bon 353 var. Harnesk utan nitar, kolon efter SVE samt punkter vid valören. (Foto Ahlström 66)

c. Bon 353var. Harnesk utan nitar, punkt efter SVE samt punkter vid valören. (Foto MISAB 13)

d. Bon 254. Harnesk med 3+3 nitar, kolon efter SVE och valör utan punkter. (Foto saknas)