Varianter till typ 35:2

Mantel med krage och krontyp G3, 1674 (bon 330-333)

a. Bon 330 med 2 punkter i omskriften, 12 blad i kransen, 1 ögla och 2 bandändar. Punkterna finns efter CAROLUS och REX. Frånsida med punkter efter både 2 och M. (Foto saknas)

b. Bon 330)(329. Åtsidan bör vara bon 330 även om Bonniers ledtrådar är få. Frånsidan saknar dock punkter i valören som exempelvis bon 329. (Foto Bonde 5)   

c. Bon 331 med 3 punkter, 13 blad, 1 ögla och 2 bandändar. Punkt saknas efter SVECIAE. Frånsida som C nedan. (Foto saknas)

d. Bon 332 med 4 punkter, 12 blad, 1 ögla och 2 bandändar. Valör med punkter. (Foto MISAB 8)

e. Bon 333 är som föregående men saknar punkter vid valören. (Foto Bonde 6)