Varianter till typ 30:1

Avvikande porträtt graverade av Hindrich Zedritz; sveakronor vars mittblad ser ut som ett eklöv (ej i Bonniers samling)

De flesta 2-marker 1670-1671 graverades av Anton Meybusch och håller en hög och jämn konstnärlig kvalitet. Han kom dock inte riktigt överens med sina arbetsgivare och lämnade därför myntverket och Sverige 1671. Åtsidorna till nedanstående mynt skiljer sig så markant från Meybusch arbeten att det med största sannolikhet inte är han som gjort dem och det enda kända alternativet är den inte färdigutbildade lärlingen Hindrich Zedritz. Fula porträtt och osäker punsning av omskriften talar sitt tydliga språk. 

a. Porträtt med 1 ögla men ingen bandända i rosetten. Frånsida utan interpunktion. Ej hos Bonnier. (Foto Bonde 5)

b. Samma åtsida som föregående men nu kombinerad med en frånsida med punkter. (Foto MISAB 2)

c. Ny åtsida med 1 ögla och 2 bandändar i rosetten. Ej hos Bonnier. (Foto Bonde 6)