Varianter till typ 20C:2

Varianter till 2 Mark 1668 med veckad mantel som är uppbunden vid vänstra axeln utan synlig knut; krontyp F (Bon 226-232)

a. Bon 226 med 3 punkter i omskriften. Gles, oregelbunden krans med 2 öglor och 2 bandändar. (Foto saknas)

b. Bon 227 med 3 punkter i omskriften. Tät, oregelbunden krans med 2 öglor och 2 bandändar. (Foto saknas)

c. Bon 228. 4 punkter i omskriften, 11 blad i kransen, 2 öglor och 2 bandändar i rosetten. (Bonniers bild)

d. Bon 229. 4 punkter i omskriften, 9 blad i kransen, 2 öglor och 2 bandändar i rosetten. Bonnier hade både rosett och mantelflikar tydligt utritade i boken, så man kan inte ta fel. Tolkningen ifall det är 1 eller 2 bandändar i rosetten kan dock diskuteras. (Foto Ahlström 27)

e. Bon 230 med 4 punkter i omskriften, 10 blad i kransen, 2 öglor och 1 bandända i rosetten. (Foto Aurum 7)

f. Bon 231-232 med 4 punkter i omskriften, 11 blad i kransen, 2 öglor och 2 bandändar i rosetten. Åtsidorna till dessa båda bon-nummer är stampidentiska men årtalssiffror och valörbeteckning har olika storlek; höjd ca 3 mm respektive ca 2,5 mm. (Foto Ahlström 7)

g. Bon–. Som föregående men varierat porträtt; tydligast på rosettens utseende. (Foto Ahlström 11)

h. Bon–. I motsats till övriga varianter så saknar denna punkt efter XI. Bon 226 och 227 (a och b ovan) saknade punkt efter SVECIAE. (Oldcoins foto)

i. Bon–. Ännu en variant som saknades hos Bonnier. Denna gång ligger skillnaden i att en hårlock faller ner även från den högra axeln. Kan vara unik eftersom den ända till nu har varit okänd även för storsamlarna. (privat foto)