Varianter på nödmyntet MARS

a)  med svärd och hakrem, punkt efter MARS samt vanligt A i MARS

b)  utan svärd

c)  uppochnedvänt V i MARS

d)  hakremmen saknas

e)  kommatecken istf punkt efter MARS

a och b. De båda välkända varianterna av nödmyntet MARS där den till höger saknar svärd.

c. En nyupptäckt variant där man använt ett uppochnedvänt V istf A i MARS.

d och e. Det har omnämnts en variant som saknar hakrem och en med kommatecken i stället för punkt efter MARS, men någon bra bild på dessa har inte hittats.

Frånsidan på MARS är lika konstnärligt utformad som på tidigare nödmynt, men inga varianter har nämnts.