Varianter på nödmyntet “Hoppet”

Hjärta mellan S och M

     a)  punkt efter “hoppet”

     b)  ingen punkt efter “hoppet”

Ruta mellan S och M

     c)  punkt efter “hoppet”

“Hoppet” graverades av den nye chefsgravören i Stockholm, JC Hedlinger, och det är troligen därför som typsnittet i namnet blev annorlunda. Två varianter på åtsidan: med respektive utan punkt efter “hoppet”.

Till vänster ser vi den vanliga frånsidan med ett upp och nedvänt hjärta mellan S och M. Till höger en bild från Aurum 5 av “hoppet ruter”.