Varianter på 4 Öre 1718

a. slät kronbotten på kungakronan. (Foto MISAB 17)

b. rutmönstrad kronbotten. (Foto MISAB 10)