Varianter på 4 Öre 1670

Stavningsvarianter är SÖLFWER/SÖLWER och PROTECTOR/PROTECTR, och förutom årtalsvarianten “1670” finns även “670”. Det är 4 kända kronkombinationer som redovisas nedan.

Kombination C/2. Finns även med den vanliga årtalsvarianten “1670” och med stavningsvarianten PROTECTR.

Kombination C/4. Finns även med stavningen SÖLWER.

Kombination D/2. Bilden visar årtalet 1668 men kronorna användes alltså även 1670.

Kombination D/4.