Varianter på 4 Öre 1668

Totalt användes 6 kungliga kronor och 6 sveakronor under de 18 år som 4 Öre präglades. Dessa kombinerades på olika sätt beroende av år. Nedan de 3 kombinationer som användes 1668.

Kombination A/1

Kombination A/2

Kombination B/1. Här en helt annan kunglig krona som faktiskt bara användes detta år. Sveakronorna är desamma som på A1 däruppe.