Varianter till typ 2:3

Mm GW 1663 (bon 97-99)

a. Bon 97 med 13 blad i kransen och små fyrkanter som interpunktion i omskriften. Åtsidan förekommer i flera andra stampkopplingar här nedan, och dessutom i ett fall där mm saknas. (Foto MISAB 8)

b. Bon 98. Samma som “a” ovan, förutom att fyrkanten under GW saknas. Och det beror inte på svagprägling.

c. Bon 99. Åtsida med 2 punkter efter CAROLUS. Den användes även på Typ 2:2e (Bon 89) året före.

d. Som “a” och “b” ovan men med en extra liten fyrkant i valören. Varianten saknades i Bonniers samling. (Foto Nordlinds auktion november 2011)