Varianter till typ 2:2

Porträtt med bladknippe i nacken 1662 (bon 85-92)

a. Bon 85 med 12 blad i lagerkransen och inga punkter i omskriften. (Foto Ahlström 31)

b. Bon 86 med 12 blad i lagerkransen och punkter i omskriften.

b var.  Bonnier visade ingen bild på sitt nr 86 och utifrån hans beskrivning så skulle även detta ex passa in lika bra. (Foto Ahlström 26)

c. Bon 87 med 11 blad i kransen och punkter i omskriften. Åtsidan är dessutom stampidentisk med SM-bokens ex så detta är den riktiga SM 90. (Foto Aurum 7)

d. Bon 88 med 9 blad och punkter i omskriften.

e. Bon 89. Sällsynt omskrift med två punkter efter CAROLUS, och en kanske unik interpunktion vid årtalet med fyrkant före 1:an och triangel under 2:an. (Foto MISAB 2)

f. Bon 90 som har en mycket sällsynt interpunktion vid valören. I Bonniers bok återfanns denna interpunktion endast på ytterligare en variant och det var Bon 96; den rara med mm IFH 1663. (Foto Ahlström 34)

g. Bild saknas på Bon 91, men enligt Bonnier så ska den ha 9 blad i kransen och en interpunktion på frånsidan enligt illustrationen. Denna frånsida har inte hittats på någon annan variant.

h. Bon 92. Samma åtsida som på “e” där uppe, men frånsidan är vanligare. (Foto Ahlström 64)

i. Samma åtsida som på “h” men frånsidan har slät kant. Varianten saknades hos Bonnier. (Foto Aurum 5)

j. Variant med en extra fyrkant före den romerska valörtvåan. Upptäckt så sent som på MISAB 5.

k. 11 blad i kransen och inga punkter i omskriften. (Foto MISAB 8)

l. Som Bon 91 (“f” här ovan) men med en liten punkt mellan G och W.

m. Punkter i omskriften och pärlrand på frånsidan är en sällsyntare kombination än man kan tro. Den finns på “h” ovan, men här är det bara 1 punkt efter CAROLUS. Även denna variant saknades hos Bonnier.