Raritetssidan – Sigismund – 1 Daler 1594 – felstavningen SIGIMVNDVS (utan S i mitten)

ex 1.

kvalitet 1+

Lektor Lars Brun samling, Uppsala –> Philea 295 (2011) –> Nils-Unos samling

(privat foto)

ex 2.

kvalitet 1+

samling Bonde på Ericsberg –> Nordlinds auktion Bonde 6 (2010) –> Andreas Kaiser, Künkers ombud –> Künker 233 (2013) –> Lennart Philipssons samling (2013-2016) –> Stack’s auktion januari 2016 –>?

(Foto Künker 233

ex 3.

kvalitet 1/1+

Ahlström 45 (1992) –> Julius Haganders samling (1992-2012) –> Künker 208, auktion Hagander 3 (2012) –> Ottar Ertzeids samling (2012-2018) –> MISAB 26 (2018) –> Berndt Ahlström (2018-2019) –> MISAB 30 (2019) –> PEA:s samling

(Foto MISAB 30)

ex 4.

Hess 196 (1929) –>?

Dessvärre låg bilderna så nära mitten av katalogen att det inte gick att scanna dem ordentligt. Man ser dock tydligt på hur SIGIMVNDVS är präglat att det inte är samma som något annat känt ex. Om myntet dyker upp igen lär man nog också känna igen det.